Budynek mieszkalny przy ul.Torowej w Lubaniu

Inspektor nadzoru-wszystkie branże (Kierownik projektu)


Kubatura ca 70.000 m3
Kompleksowy nadzór budowlany.
Inwestor Gmina Miejska Lubań.
Realizacja w latach 1993-1995