DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

 

Budownictwem zajmuję się nieprzerwanie od 33 lat.

W tym czasie miałem okazję uczestniczyć przy realizacji różnych nawet najbardziej skomplikowanych budów.
W latach 1980-1988 zajmowałem się głównie wykonywaniem obiektów z zakresu gospodarki wodno-ściekowej , budynków zabytkowych i mieszkalno – usługowych.

Od 1988 zajmuję się  projektowaniem i nadzorem inwestorskim oraz koordynacją procesu inwestycyjnego.