GŁÓWNY KOLEKTOR DESZCZOWY w Zawidowie


Projekt budowlany
Nadzór inwestorski

Kanał o średnicy 1,2 m
Długość 267,0 mb (I etap)
Modernizacja komór , uporządkowanie gospodarki wokół kanału.

Inwestor Gmina Miejska Zawidów.

Realizacja 2011 r.