BUDOWA SALI SPORTOWEJ W ZAWIDOWIE (zamówienie publiczne)


Inżynier kontraktu – Komplet Inwest sp.j.
Inspektor nadzoru (kierownik zespołu inspektorów) w zakresie konstrukcyjno-budowlanym

Budynek hali sportowej:
Pow. zabudowy 1283,10 m2
Kubatura 10.628,54 m3

Budynek szkoły (dobudówka)
Pow. zabudowy 645,75 m2
Kubatura 4.388,10 m3

Inwestor Gmina Miejska Zawidów.


Realizacja 2009-2010 r