Kanalizacja Księginki Lubań

Inspektor nadzoru

-zewnętrzna kanalizacja sanitarna dł. ca 3500 mb
-zewnętrzna kanalizacja deszczowa dł. ca 2200 mb
-przepompownia ścieków szt 3
Inwestor Gmina Miejska Lubań
Realizacja w latach 1995-1996