MOP w Mostkach –kompleks na 14 ha


Kompleksowy nadzór budowlany –wszystkie branże.

Budynek główny stacji paliw kubatura ca 10.250 m3
Budynek myjni samochodów ciężarowych kubatura ca 11.000 m3
Wiaty nad dystrybutorami szt.2 pow. Po ca 4000 m2
Kompletna instalacja paliwowa i AdBlue 29 dystrybutorów.
Inwestor CITRONEX I Sp. z o.o.

Realizacja od lipca 2006 do marca 2008