MOP w Stoku powiat Świebodzin

 Kompleksowy nadzór budowlany –wszystkie  branże.
 Zamówienie komercyjne – kompleks na 20 ha wraz z największą w Polsce stacją paliw o parametrach :                                                                                                                                                           
Budynek główny stacji paliw kubatura ca 11.250 m3
Budynek myjni samochodów ciężarowych kubatura ca 11.000 m3
Wiaty nad dystrybutorami szt.2 pow. po ca 4000 m2
Kompletna instalacja paliwowa i AdBlue 27 dystrybutory.

Motel , hotel.

Chata z bali - restauracja

Inwestor CITRONEX I Sp. z o.o. w Zgorzelcu.

Obiekt zrealizowany w latach 2008-2009