MODERNIZACJA OŚRODKA KULTURY w Zawidowie

Nadzór inwetorski w pełnym zakresie
Powierzchnia użytkowa - 692,9 m2
Kubatura budynku - 6 887,2 m3
Kompletny remont budynku i sali widowiskowej.

Inwestor Gmina Miejska Zawidów.

Realizacja w latach 2010-2011