O mnie


Jestem niezależnym konsultantem od 1988 roku.
W 1975 ukończyłem Technikum Budowy Dróg i Mostów w Zielonej Górze . W tym samym roku podjąłem studia na Wydziale Budownictwa WSI w Zielonej Górze (obecnie Uniwersytet Zielonogórski) , które w 1980 roku ukończyłem uzyskując tytuł magistra inżyniera budownictwa.
Od 1981 jestem mieszkańcem Lubania.