Oferta

 

Świadczymy pełen zakres usług poprzedzających inwestycję:

 • pomoc przy uzyskaniu terenu pod inwestycję
 • sprawdzenie stanu prawnego terenu, zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
 • opracowanie wstępnej dokumentacji technicznej
 • uzgodnienia dotyczące przyłączy technicznych
 • oszacowanie kosztów budowy poprzez opracowanie kosztorysów
 • pomoc przy uzyskaniu wymaganych prawem pozwoleń i opinii, również w imieniu Inwestora
 • uzgodnienia dotyczące lokalizacji budowli
 • weryfikacja dokumentacji projektowej
 • uzyskiwania pozwolenia na budowę
 • odbiory częściowe i końcowe inwestycji


Świadczymy pełen zakres usług na każdym etapie budowy:

 • nadzór inwestorski
 • nadzór na całym procesem budowy, koordynacja dostaw usług i materiałów
 • sprawdzenie dokumentacji projektowej pod względem formalnym i technicznym przygotowanie dokumentacji przetargowej w tym również zgodnej z Ustawą Zamówień Publicznych
 • koordynacja procesu budowy w tym z zastosowaniem procedur FIDIC
 • prowadzenie rozliczeń inwestycji dofinansowanych ze środków UE oraz innych źródeł.


Wykonamy dla Państwa:

 • projekty architektoniczne i budowlane, adaptacje,
 • inwentaryzacja budynków
 • przeglądy techniczne budynków w tym przeglądy wiosenne i jesienne .
 • świadectwa energetyczne budynku
 • wizualizacje projektów w grafice 3D