POPRAWA ATRAKCYJNOŚCI I WIZERUNKU STAREGO MIASTA w Bolesławcu

Inspektor nadzoru - koordynator

Inżynier Kontraktu – Komplet Inwest sp.j.

Rewitalizacja plant , remont murów staromiejskich , budowa fontanny miejskiej w Rynku
Łączna powierzchnia rewitalizacji 185.213,0 m2

Inwestor Miasto Bolesławiec.

Realizacja 2010 r.