PRACE KONSERWATORSKO-ARCHITEKTONICZNE Z ELEMENTAMI RESTAURACJI RUIN ZAMKU RAJSKO NA CELE APARTAMENTÓW AGROTURYSTYCZNYCH I MIEJSCE SPOTKAŃ KULTURALNYCH. 


Inspektor nadzoru w zakresie:
Konstrukcyjno-budowlanym
Instalacje sanitarne

- Zamek powierzchnia zabudowy 111,95m2
- Schronisko powierzchnia zabudowy 170,40m2
- Budynek Sauny 14,50m2
- Budynek Portierni 20,30m2
- Mur zewnętrzny 65,20m2
- Teren utwardzony 210,0m2
- Tarasy drewniane 71,22m2
- Teren zielony 1901,62m2

Łącznie powierzchnia zabudowy istniejąca: 242,86m2
Łącznie powierzchnia zabudowy projektowana: 317,16m2

Inwestor - SPAGRO sp. z o.o. Poznań
Prace rozpoczęto w 2011 nadal w realizacji.