Przebudowa ul.Rybackiej w Lubaniu

Inspektor nadzoru w zakresie instalacji sanitarnych

Kompletna przebudowa ulicy Rybackiej na dwupasmową obwodnicę.

Przebudowa wszystkich sieci podziemnych.

Inwestor Gmina Miejska Lubań.

Realizacja 1992-1993