PRZEBUDOWA ULIC w Zawidowie


Kompleksowy nadzór – wszystkie branże
Projekt budowlany inwestycji
Łącznie długość ca 350,0 mb
Powierzchnia ca 2.100 m2

Przebudowa uzbrojenia podziemnego wraz z wymianą podbudowy i nawierzchni ulic Zgorzeleckiej i Szerokiej.

Zamawiający Gmina Zawidów
Realizacja 2013 r.