REMONT I ROZBUDOWA ZABYTKOWEGO BUDYNKU TEATRU MIEJSKIEGO – SIEDZIBY MDK W BOLESŁAWCU PRZY ULICY TEATRALNEJ 1


Inżynier Kontraktu – Komplet Inwest sp.j.

Inspektor nadzoru w zakresie:
konstrukcyjno-budowlanym ,
instalacji sanitarnych
instalacji wentylacyjnych

Pow.zabudowy 797,35 m2
Kubatura 9079,12 m3
Kompletny remont z rozbudową zabytkowego budynku polegający na wzmocnieniu fundamentów metodą Jet Grouting , wykonaniu nowych elementów budynku w pełnym zakresie instalacji i wykończenia.

Inwestor Powiat Bolesławiecki.


Realizacja 2010-2012 r.