Rozbudowa Gimnazjum nr.3 w Lubaniu

 

Inspektor nadzoru

Gruntowna przebudowa placów, chodników i dróg dojazdowych.

Budowa wiat rowerowych.

Urządzanie zieleni.

Wyposażenie w elementy małej architektury.

Inwestor Gmina Miejska Lubań

Realizacja 2011 r