ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWĄ BUDYNKU SIEDZIBY ADMINISTRACYJNEJ POWIATU BOLESŁAWIECKIEGO


Inspektor nadzoru w zakresie konstrukcyjno-budowlanym
Powierzchnia zabudowy 885,5 m2
Kubatura 9.784,9 m3
Powierzchnia użytkowa 2.710,08 m2

Rozbudowa z przebudową istniejącego budynku byłej szkoły na siedzibę administracji Powiatu Bolesławieckiego.
Inwestycja podlega uzgodnieniu z Konserwatorem Zabytków.
Zamawiający Powiat Bolesławiecki.
Realizacja od 2013 – trwa nadal