UPRAWNIENIA


Posiadam uprawnienia :
Instalacyjno-inżynieryjne projektanta i kierownika budowy bez ograniczeń
Konstrukcyjno-budowlanej kierownika budowy bez ograniczeń
Stwierdzające kwalifikacje do pełnienia funkcji kierownika budowy przy obiektach zabytkowych